Addvantage ko Newsweek ESOL TELC Homokreator Język to podstawa IMC Consulting ETS TOEIC EURO 26 Podroze na Czasie Krakowska Kongregacja KupieckaMałopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

egzaminy

Zamknij okno   X

W dniach 22, 29 i 30 grudnia 2014 biuro Szkoły będzie czynne do godziny 17:00.

Dni wolne od zajęć:

od 22.12.2014 do 4.01.2014 oraz 6.01.2014.